top of page

Tillämpningsområden

Beslutsunderlag

Personlighetsprofileringen som ger dig all fakta och information om kandidaten. Profileringen är öppen data och går att få tag på vid alla väl renommerade psykologiska institutioner. Vår rapport är unik i det att den ger mottagaren information om anti-sociala beteenden samt en indikation hur kandidaten står sig jämfört befolkningen i förmågor som inlärning, förmåga att hålla relationer, entreprenörskap osv.

Rapporten används med fördel vid rekryteringar.

VI hjälper dig förstå den kandidat du har framför dig innan ni sätter er för en intervju

Due Dilligence

NGr ger dig all information du behöver veta om de individer du ämnar investera i. Du har kunskapen om affärsidén som du vill investera i och vi kan bistå med om individen och/eller gruppen besitter de karaktärsdragen som krävs för att ro investeringen i hamn. Fem Faktor Modellen identifierar karaktärsdrag som samvetsgrannhet, ärlighet och samarbetsförmågor.

Profileringen är ett unikt sätt för dig att lära dig allt du behöver veta om de individer vars idé du ämnar investera i.

 

Personlig utveckling/Ledningsgruppsutveckling

För de riktigt framsynta och modiga ledningsgrupperna kan vi köra ett eller flera pass tillsammans med er.

Vi är dock inte intresserade av de klassiska verktygen utan vi använder personlighetsprofilering till att avslöja strukturer och hitta möjligheter i er grupp.

Oerhört uppskattat bland de som tagit steget fullt ut.

bottom of page