top of page

Den mest vetenskapliga plattformen

Fem faktor modellen (FFM) har naturligt utvecklats under 80 år, från vardagsspråk, vetenskaplig statistik, och professionell praktik, vilket gör det till den mest välgrundade personlighetsmodell som finns.

 Den fångar vad andra kvasi-vetenskapliga tester fångar (t.ex. HPI, HDS, DISC, Myers-Briggs), men har ökad tillförlitlighet och prediktiv validitet (förmåga att förutsäga beteende). Modellen är både lätt att förstå och används inom biologin, neurovetenskapen och psykiatrisk vetenskap.

 

Den mest tillförlitliga plattformen

Det är den psykometriskt bästa personlighetsmodellen ionom vetenskapen (vid sidan av intelligens)

FFM har visat sig vara mycket stabilt över tid och ger därmed möjligheten till förutsägbarhet av känsla, tanke, och beteende.

 

Den mest valida plattformen

Fem Faktor Modellen kan förutsäga vart man flyttar och bor, välbefinnande, lojalitet, prestation, värdegrund etc., vilket gör den till den mest prediktiva modellen på alla områden i livet, inklusive arbetsliv. Den förutser både vanliga beteenden såväl som destruktiva drag, vilket potentiellt kan bespara möda, tid och stora kostnader. Tack vare den så hjälper den till att minimera risken (osäkerheten) i alla aspekter av rekrytering och utveckling.

 

Den mest jämlika plattformen

FFM mäter likadant oavsett  bakgrund, kön, ålder. Den lämnar inget utrymme för skönmålning eller övriga sociala lager som tar sig uttryck i möten eller andra interaktioner. 

bottom of page